Καλέστε μας

Τι είναι το πελματογράφημα;

Είναι μια διαδικασία που μετρά και καταγράφει το σχήμα του ποδιού σας και τα φορτία-πιέσεις που ασκούνται σε αυτό.

Μέσω ειδικού προγράμματος, αναλύονται τα δεδομένα με στόχο να εντοπιστούν πιθανές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις.

Με τη μεσολάβηση έμπειρου κατασκευαστή,
έχουμε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός άρτιου και εξατομικευμένου ορθωτικού πέλματος-πάτου.
Η εταιρεία με την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία της, γνωρίζει πως ιατρικά αποδεκτός και σωστός τρόπος κατασκευής ορθωτικού πέλματος υπήρξε για δεκαετίες η λήψη γύψινου προπλάσματος μέσω αφρώδους αποτυπώματος.

Κατόπιν μεγάλης έρευνας, επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τον ελβετικό ορθοπεδικό οίκο ORTHEMA, ακριβώς γιατί οι τρισδιάστατοι πελματογράφοι είναι
η τεχνολογική εξέλιξη που αντικαθιστά με τον σωστότερο τρόπο την παλιά μέθοδο, και εγγυάται ακριβείς μετρήσεις φορτίων και αρχιτεκτονικής άκρου πόδα, για την κατασκευή σωστών ορθωτικών πελμάτων-πάτων.

Σύγχρονος τρισδιάστατος πελματογράφος

του ελβετικού ορθοπεδικού οίκου Orthema
Παρέχει μοναδικά στοιχεία και μετρήσεις, με στόχο την κατασκευή εξατομικευμένων ορθωτικών πάτων καθώς διαθέτει:

  • Ψηφιακή τεχνολογία τρισδιάστατης (3D) σάρωσης
  • 550 σένσορες (ακίδες) σάρωσης
  • 140,000 pixels ανά σάρωση
  • Ύψος ακίδων 6 c.m

3D πελματογράφος Orthema

Κατά την διάρκεια της μέτρησης καταγράφονται:
1

Η αρχιτεκτονική-μορφολογία του άκρου ποδός

2

Η κατανομή

των φορτίων

3

Οι γωνίες οι αποστάσεις και το κέντρο βάρους

4

Η επιφάνεια στήριξης

Στην συνέχεια, όλα τα μετρήσιμα δεδομένα, το ιατρικό ιστορικό σας,
και σημαντικοί συντελεστές προσωπικών αναγκών και απαιτήσεων, αναλύονται και παραμετροποιούνται για την κατασκευή ενός εξατομικευμένου πάτου.