• Κύπρου 159, Αργυρούπολη
  • Ωράριο Λειτουργίας

    Δευτέρα: 10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

    Τρίτη: 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

    Τετάρτη: 10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

    Παρασκευή: 10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

Άκανθα Πτέρνας

Ο όρος άκανθα πτέρνας είναι ακτινολογικό εύρημα της συχνής φλεγμονής στην έκφυση της πελματιαίας απονεύρωσης της πτέρνας. Είναι συχνή σε ηλικιωμένα άτομα, σε αθλητές δρόμων και ομαδικών αθλημάτων και σε ορειβάτες (σύνδρομο υπέρχρησης).  
Η συντηρητική θεραπεία έγκειται σε ειδικά διαμορφωμένα ορθωτικά πέλματα.