• Κύπρου 159, Αργυρούπολη
  • Ωράριο Λειτουργίας

    Δευτέρα: 10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

    Τρίτη: 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

    Τετάρτη: 10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

    Παρασκευή: 10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

Κάλοι – Τύλοι
Οι κάλοι – τύλοι είναι ο σχηματισμός τοπικών σκληρύνσεων, η συνηθέστερη αλλαγή που παρουσιάζεται στα πόδια και οφείλεται στην πάχυνσης της κερατίνης στιβάδας του δέρματος . Εμφανίζεται σε δύο μορφές, ως κάλος και ως τύλος. Αντίθετα, προς τον κάλο που είναι μόνον μια επιφανειακή σκλήρυνση, ο τύλος βρίσκεται στις βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος, προκαλεί έντονο πόνο ο οποίος δημιουργείτε από την πίεση του πυρήνα του, στα νεύρα που διασχίζουν τις κατώτερες στοιβάδες του δέρματος.

Η εμφάνιση κάλων – τύλων είναι κύρια αιτία για δυσχερή βάδιση ,εμποδίζοντας τον ασθενή απο τις καθημερινές του δραστηριότητες ,την επιλογή υποδήματος κλπ .

Είδη και αίτια
Η πιο σημαντική αιτία για την δημιουργία κάλου, είναι η υψηλή μηχανική πίεση ενώ οι συνέπειες της πίεσης είναι βαρύτερες σε νευροπαθητικό διαβητικό πόδι. Ο κάλος αποτελεί «σήμα κινδύνου» για τη δημιουργία περισσότερων και σοβαρότερων επιπλοκών στους διαβητικούς ασθενείς κατατάσσοντας τους σε ασθενείς «υψηλού κινδύνου».

Aιτίες τριβής και πίεσης θεωρούνται τα ακατάλληλα παπούτσια καθώς και παραμορφώσεις των αρθρώσεων, πτώση μεταταρσίων, βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσι), γαμψοδακτυλία, ραιβοποδία κ.α.