• Κύπρου 159, Αργυρούπολη
  • Ωράριο Λειτουργίας

    Δευτέρα: 10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

    Τρίτη: 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

    Τετάρτη: 10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

    Παρασκευή: 10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

Αθλητικές Κακώσεις

Οι αθλητές αποτελούν μια ειδική κατηγορία στη φροντίδα των άκρων, λόγω της αυξημένης πίεσης που ασκούν στα άκρα τους κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Η συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα αποτελεί τρόπο ζωής. Κατά την αθλητική δραστηριότητα ο κίνδυνος τραυματισμού υπάρχει και αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αθλητικής δραστηριότητας έχουν συχνά ως αποτέλεσμα ορθοπαιδικές παθήσεις και κακώσεις. Σκοπός είναι να αναλυθεί εμβιομηχανικά το κινητικό πρότυπο του ασθενή κατά την αθλητική δραστηριότητα ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος επανατραυματισμού.